TRUNG TÂM NỘI THẤT NGỌC BÍCH – 21 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum

Công trình: TRUNG TÂM NỘI THẤT NGỌC BÍCH
Hạng mục: Mặt dựng kính cường lực

4. TRUNG TAM NOI THAT NGOC BICH - 21 Le Hong Phong, Tp. Kon Tum