NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG GIA LAI – CN Hoa Lư, TP. Pleiku

Công trình: NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG – CN HOA LƯ, TP. PLEIKU
Hạng mục: Mặt dựng kính cường lực, aluminium

5. NGAN HANG NGOAI THUONG GIA LAI - Hoa Lu, Tp. Pleiku