CTY XNK CAFE INTIMEX GIA LAI

Công trình:CTY XNK CAFE INTIMEX GIA LAI
Hạng mục: Mặt dựng kính cường lực, cửa nhôm kính
Địa điểm: Hải Thượng Lãn Ông, P. Yên Thế, TP. Pleiku

2. CTY XNK CAFE INTIMEX GIA LAI