CTY CP KD & PT MIỀN NÚI GIA LAI

Công trình: CTY CP KD & PT MIỀN NÚI GIA LAI
Hạng mục: Mặt dựng kính cường lực, cổng xếp tự động, cửa cuốn, cửa nhôm

6. CTY CP KD & PT MIEN NUI GIA LAI