CAO ỐC VP – 24A Phan Đình Giót, TP. Pleiku

Công trình: CAO ỐC VĂN PHÒNG
Hạng mục: Mặt dựng kính cường lực

7. Tòa nha 24A Phan Dinh Giot - Pleiku - Gia Lai